De verzending van u product zal verlopen via MyParcel en PostNL. Wij hanteren een levertijd van 5 werkdagen om teleurstellingen te voorkomen. Meestal zal uw product eerder geleverd worden. De verzendkosten bedragen €7,75 per verzending in Nederland en vanaf €13,95 wordt uw bestelling verstuurd naar een land binnen de Europese Unie.

Retour

Is uw product kapot. Dan kunt u er voor kiezen om het product retour te sturen. U heeft vanaf dat u de bestelling thuis ontvangt 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. Beschadigde producten worden niet retour genomen. Verder zijn de retourskosten voor rekening van de klant. De artikelen bij voorkeur retourneren via PostNL. De artikelen retourneren naar het volgende adres:

Led4wheels.nl
Koninginnelaan 9
4191 EEGELDERMALSEN

Wanneer de artikelen ontvangen worden op dit adres zal uw geld zo snel mogelijk terug gestort worden.

Wat valt niet onder retourrecht?

Er zijn producten die niet onder het retourrecht vallen. Dit zijn onder andere:

 • Gordijn producten
 • Stickers op maat
 • Kleding met eigen opdruk
 • Andere op maat gemaakte of op klantwens gemaakte artikelen

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Behoudens de uitzonderingen zoals vermeld onderaan deze informatieve tekst, heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Dit is de zogeheten herroepingstermijn of bedenktermijn. Dit recht geldt alleen als je de aankoop in de hoedanigheid van consument hebt gedaan.

Bedenktermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het product in ontvangst heeft genomen. In het geval waarbij meerdere producten besteld zijn, gaat de dag van de bedenktermijn pas in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen.

Uitoefenen herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons Led4wheels.nl, Koninginnelaan 9-4191EE Geldermalsen, www.led4wheels.nl ,  via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. Dit formulier is te downloaden via de link onder deze tekst.
Het is dus belangrijk om binnen de bedenktermijn aan ons kenbaar te maken dat je je beroept op het herroepingsrecht.

Gevolgen herroepingsrecht

Als je de overeenkomst herroept ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (voor het gedeelte waar de herroeping betrekking op heeft), inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug.
Wij betalen je dan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Er worden geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling.
We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de betreffende producten retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

Terugsturen van de producten na herroeping

Na herroeping dien je de producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je de herroeping kenbaar hebt gemaakt, terugsturen of aan ons overhandigen. Je hebt aan deze verplichting voldaan als je de betreffende producten terugstuurt voordat deze periode van 14 dagen is verstreken.
De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor eigen rekening.
Wel bieden we een gereduceerd tarief voor retourzendingen in sommige landen.  Neem hiervoor contact met ons op en we sturen je een link waarmee je zelf een label kunt uitprinten

Retourproces

 1. Je kunt je retour aanmelden via onderstaand retourformulier
 2. Je ontvangt dan van ons een email met ontvangstbevestiging van je retourmelding
 3. Print de ontvangstbevestiging van je retourmelding en stuur deze met het pakket mee
 4. Zorg dat je pakket goed verpakt is en bij voorkeur in de originele verzenddoos en verzend je pakket naar:

Led4wheels.nl
Koninginnelaan 9
4191 EE  Geldermalsen

Belangrijk: de kosten voor het terugsturen komen voor je eigen rekening. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het product bij ons aankomt dus we adviseren om aangetekend te versturen.

Waardevermindering en schade

Je bent aansprakelijk voor het waardeverlies van de producten die het gevolg is van gebruik, anders dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Indien hier sprake van is, dan zijn wij gerechtigd dit waardeverlies te verrekenen met de bedragen die wij aan jou terug zouden moeten betalen. Het is dan ook belangrijk dat je het product tijdens de bedenktermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt. We verzoeken je ook graag de producten altijd te retourneren voorzien van de originele verpakking, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van:

 • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (denk aan: ingeblikt eten, cosmetica);
 • maatwerkproducten of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (denk aan: een bedrukt T-shirt);
 • audio en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken (denk aan: een verzegelde dvd met daarop een bepaalde film);
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (denk aan: eenmalige uitgave van een tijdschrift of krant).